ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

902 TV ONLINE

902 TV ONLINE
ONLINE

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Θυσία στο ...«επιχειρηματικό περιβάλλον» οι σωστικές ανασκαφές στα "μεγάλα" ιδιωτικά έργα


Στο ...«έλεος» των μεγαλοεργολάβων και του μεγάλου κεφαλαίου στις κατασκευές, αφήνεται η πολιτιστική κληρονομιά και στα ιδιωτικά έργα - μετά τα δημόσια όπως «φρόντισε» η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με το «μνημόνιο συνεργασίας» μεταξύ υπουργείου Πολιτισμού - Τουρισμού και υπουργείου Υποδομών για τις αρχαιολογικές εργασίες στα «μεγάλα έργα» το 2010 - με τονομοσχέδιο για τη «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - νέος εταιρικός τύπος - σήματα προϊόντων και υπηρεσιών - μεσίτες ακινήτων - ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού και άλλες διατάξεις».
Ολόκληρο το Κεφάλαιο Γ' του ν/σ προβλέπει «ρυθμίσεις για αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» κατά τη φάση κατασκευής Μεγάλων Ιδιωτικών Εργων, οι οποίες μετατρέπουν σε υπαλλήλους των εταιρειών τους αρχαιολόγους στις σωστικές ανασκαφές στα ιδιωτικά έργα, με ανυπολόγιστες συνέπειες στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και λεηλασία όσων εργασιακών δικαιωμάτων τους απέμειναν. Ετσι, στο άρθρο 8 προβλέπεται ότι το προσωπικό για τις αρχαιολογικές εργασίες (επιστημονικό και εργατοτεχνικό) θα «επιλέγεται από τον κύριο του έργου ύστερα από σύμφωνη γνώμη» των υπηρεσιών του ΥΠΠΟΤ! Μάλιστα, ο ιδιώτης θα έχει ουσιαστικό λόγο και στην επιλογή των αντικαταστατών των εργαζομένων αν χρειαστεί!
Σε συνδυασμό με τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα (η έκθεση αναλυτικής αρχαιολογικής τεκμηρίωσης πρέπει να συνταχθεί μέσα σε 30 μέρες) είναι φανερό ότι η κυβέρνηση του «μαύρου μετώπου» θυσιάζει, ουσιαστικά, τη σωστική αρχαιολογική έρευνα και τις αρχαιότητες για τη δημιουργία «επιχειρηματικού περιβάλλοντος» κατάλληλου για νέα υπερκέρδη του κεφαλαίου. Αξίζει να θυμίσουμε ότι αυτή η εξέλιξη έρχεται αμέσως μετά τη για πρώτη φορά θεσμοθέτηση χρήσης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων για διαφημίσεις.
Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων σημειώνει ότι με το ν/σ ο εργολάβος - κατασκευαστής θα επιλέγει το αρχαιολογικό προσωπικό «ανάλογα με το ποιος είναι οικονομικότερος ή με κριτήριο το ποιος δεν θα αντιτίθεται στα συμφέροντα των κατασκευαστών».
 Θυμίζουν ότι μέχρι τώρα η επιλογή του προσωπικού γινόταν από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων, με αρχαιολογικά - επιστημονικά κριτήρια. 
Πλέον, «παραχωρώντας στους εργολάβους τη δυνατότητα επιλογής του αρχαιολογικού προσωπικού που θα εργαστεί στις σωστικές ανασκαφές, τους παραχωρείται ταυτόχρονα και μέρος ελέγχου των αρχαιολογικών εργασιών, που ως τώρα ασκεί η Αρχαιολογική Υπηρεσία».
 Επιπλέον «είναι επικίνδυνο για την προστασία των αρχαιοτήτων να θεωρείται πιο άξιος να πραγματοποιήσει τις εξειδικευμένες επιστημονικά αρχαιολογικές εργασίες όποιος έχει τα λιγότερα προσόντα και τη μικρότερη εμπειρία, προκειμένου να είναι ο πιο φθηνός»..


      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου