ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

902 TV ONLINE

902 TV ONLINE
ONLINE

Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2010

Εκτοπίστηκαν οι Δασικές Υπηρεσίες από την ευθύνη κατάρτισής των δασικών χαρτών !!

Για Δασικούς Χάρτες καρικατούρα, μέσω των οποίων θέλουν να παραδώσουν το δασικό πλούτο της χώρας βορά στους καταπατητές του μεγάλου κεφαλαίου, γράφουμε σε ειδκό άρθρο (βλέπε σελίδα 17). Είχε γραφεί αυτό το άρθρο, όταν πληροφορηθήκαμε την έκδοση υπουργικής απόφασης της Τ. Μπιρμπίλη (ΦΕΚ 1077 Β’, 15.7.2010), με την οποία «κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση οι λοιπές περιοχές της ελληνικής επικράτειας οι οποίες δεν έχουν κηρυχθεί υπό κτηματογράφηση μέχρι σήμερα».

Η φαινομενικά αθώα αυτή υπουργική απόφαση απετέλεσε το πρώτο βήμα για ένα σχεδιαζόμενο αντιδασικό έγκλημα. Η Τ. Μπιρμπίλη μεθόδευσε έτσι τα πράγματα ώστε να εξαιρέσει τις δασικές υπηρεσίες του υπουργείου από τον καταρτισμό των δασικών χαρτών, που θα γίνει παράλληλα με την κτηματογράφηση, και να πάρει την όλη υπόθεση «πακέτο» η αμαρτωλή εταιρία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ.

Η Μπιρμπίλη κήρυξε υπό κτηματογράφηση όλη τη χώρα χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να ξεκινήσει το έργο. Αυτό φαίνεται καθαρά από ανακοίνωση της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ στις 16 Αυγούστου, που ενημερώνει τους πολίτες ότι δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα, γιατί οι μελέτες κτηματογράφησης θα υλοποιηθούν σταδιακά και για κάθε περιοχή θα προηγείται ενημερωτική καμπάνια στα ΜΜΕ. Αφού, λοιπόν, τίποτα δεν είναι έτοιμο να ξεκινήσει, για καμιά περιοχή της χώρας, γιατί βιάστηκε η Μπιρμπίλη να εκδώσει καλοκαιριάτικα τον «φετφά»;

Την απάντηση μας δίνει ο νόμος 2664/1998, προβλέπει: «Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών κατάρτισης των δασικών χαρτών από τις υπηρεσίες του άρθρου 28 του παρόντος (σ.σ. Διεύθυνση Δασικών Χαρτών του υπουργείου και τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων στις Διευθύνσεις Δασών των νόμών και των περιφερειών), είναι δυνατή, με απόφαση του υπουργού Γεωργίας, η ανάθεση εκτέλεσης των ως άνω εργασιών σε ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών μελετών… Στις περιοχές οι οποίες κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση, για τις οποίες δεν υφίσταται δασικός χάρτης, οι εργασίες κατάρτισής του, εάν η απόφαση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν εκδοθεί μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την κήρυξη της περιοχής υπό κτηματογράφηση, εκτελούνται από την “Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρία” με αναθέσεις σε ιδιωτικά γραφεία δασολόγων».

Ο ένας μήνας πέρασε άπρακτος. Στις 15 Αυγούστου έληξε η προθεσμία. Η αρμόδια κεντρική υπηρεσία (Διεύθυνση Δασικών Χαρτών), όχι μόνο δεν ρωτήθηκε, αλλά δεν ενημερώθηκε καν (από τις εφημερίδες πληροφορήθηκαν τα στελέχη της την έκδοση της απόφασης). Και βέβαια, η Μπιρμπίλη δεν εξέδωσε απόφαση ανάθεσης των εργασιών σε ιδιωτικά γραφεία μελετών (υπό τη στενή εποπτεία των δασικών υπηρεσιών), γιατί απλούστατα δεν μπορείς να αναθέσεις κάτι για το οποίο δεν είσαι έτοιμος. Εγινε μια μεθόδευση μόνο και μόνο για να περάσει η αρμοδιότητα σύνταξης των Δασικών Χαρτών στην αμαρτωλή Κτηματολόγιο ΑΕ, η οποία ξέρει να συνεργάζεται με τις «επτά αδελφές» των ιδιωτικών μελετητικών γραφείων, μεταξύ των οποίων εξέχουσα θέση κατέχει η εταιρία του μυστικοσύμβουλου της υπουργού Ν. Χλύκα.

Ετσι, τα εγκλήματα που έχουν συντελεστεί στις περιοχές για τις οποίες συντάχθηκαν Δασικοί Χάρτες (βλ. σελίδα 17), από τώρα και στο εξής θα επεκταθούν στο σύνολο της χώρας. Ο δασικός πλούτος θα παραδοθεί βορά στους καταπατητές και τους «λάτρεις της ανάπτυξης».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου